Mustafa Samed Yeyin
Writing For Learning

Writing For Learning

Abstract Class nedir ?

Mustafa Samed Yeyin's photo
Mustafa Samed Yeyin
·Aug 3, 2021·

1 min read

Abstract keyword kullandığımız yerler : Detayı vermeden implemente edilmesi gereken yerleri göstermek için kulanırız.

Abstract class örneği :

public abstract class AClass
  {

  }
 • abstract class abstract metotları olabilir
  • abstract metotların : gövde(body)si olmaz -abstract class abstract olmayan metotları olabilir -abstract olmayan metotların : gövde(body)si bildiğiniz üzere olmak zorundadır.

Örnek metotlar :

public abstract class AClass
  {
    public abstract void SayHello();

    public void SayMustafa()
    {
      Console.WriteLine("Mustafa");
    }
  }
 • diyelim iki abstract class'ımız var X, Y olmak üzere

  • bir class'ı X abstract class'ından sonra türetildikten sonra artık Y class'ından türetilmez.
  • çünkü : sadece bir class'tan sadece ama sadece bir tane abstract class türetebiliriz.

Örnek Kullanım :

  public abstract class X
  {

  }

  public abstract class Y
  {

  }
  public abstract class AClass : X
  {
    public abstract void SayHello();

    public void SayMustafa()
    {
      Console.WriteLine("Mustafa");
    }
  }

ve ya

  public abstract class X
  {

  }

  public abstract class Y
  {

  }
  public abstract class AClass : Y
  {
    public abstract void SayHello();

    public void SayMustafa()
    {
      Console.WriteLine("Mustafa");
    }
  }

yapabiliriz yani AClass'ı aynı anda X ve Y den birlikte türetemeyiz.

 
Share this