Writing For Learning

Writing For Learning

Bind vs BindProperty vs BindProperties

Bind vs BindProperty vs BindProperties

Model Binding

Bind :

Örneğin :

aşağıdaki gibi bir modelimiz olsun

public class OrnekModel
  {
    public string Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
  }

ve aşağıdaki gibi bi action'ımız:

 public IActionResult Index([Bind("Id")]OrnekModel ornekModel)
    {
      ViewBag.Id = ornekModel.Id;
      ViewBag.Name = ornekModel.Name;
      return View();
    }

index.cshtml aşağıdaki gibi olsun :

@ViewBag.Id 
@ViewBag.Name

ve biz url'ye şunu yazdığımızda :

https://localhost:44393/?Id=xyz&Name=abc

xyz

sonucunu görürüz çünkü bind ile sadece id'yi action'a bağladık.

BindProperty:

Örneğin :

public class HomeController : Controller
  {

    [BindProperty(SupportsGet = true)]
    public int Id { get; set; }

    public IActionResult Index()
    {
      ViewBag.Id = Id;
      return View();
    }
.
.
.
.

Index.cshtlm :

@ViewBag.Id

sonra Url'ye aşağıdakini yazdığımızda :

https://localhost:44393/?Name=1234

View'da ilgili kısımda :

1234

sayısını görürüz.

BindProperties :

Örneğin :

  [BindProperties(SupportsGet = true)]
  public class HomeController : Controller
  {
    public string Name { get; set; }

    public IActionResult Index()
    {
      ViewBag.Name = Name;
      return View();
    }
    .
    . 
    . 
    . 
    .

daha sonra url'ye şunu yazdığımızda :

https://localhost:44393/?Name=MustafaSamedYeyin

eğer view'de de aşağıdaki kod varsa

@ViewBag.Name

view'in ilgili yerinde

MustafaSamedYeyin

yazısını görürüz.

 
Share this