Mustafa Samed Yeyin
Writing For Learning

Writing For Learning

Bind vs BindProperty vs BindProperties

Bind vs BindProperty vs BindProperties

Model Binding

Mustafa Samed Yeyin's photo
Mustafa Samed Yeyin
·Jul 25, 2021·

1 min read

Bind :

Örneğin :

aşağıdaki gibi bir modelimiz olsun

public class OrnekModel
  {
    public string Id { get; set; }
    public string Name { get; set; }
  }

ve aşağıdaki gibi bi action'ımız:

 public IActionResult Index([Bind("Id")]OrnekModel ornekModel)
    {
      ViewBag.Id = ornekModel.Id;
      ViewBag.Name = ornekModel.Name;
      return View();
    }

index.cshtml aşağıdaki gibi olsun :

@ViewBag.Id 
@ViewBag.Name

ve biz url'ye şunu yazdığımızda :

https://localhost:44393/?Id=xyz&Name=abc

xyz

sonucunu görürüz çünkü bind ile sadece id'yi action'a bağladık.

BindProperty:

Örneğin :

public class HomeController : Controller
  {

    [BindProperty(SupportsGet = true)]
    public int Id { get; set; }

    public IActionResult Index()
    {
      ViewBag.Id = Id;
      return View();
    }
.
.
.
.

Index.cshtlm :

@ViewBag.Id

sonra Url'ye aşağıdakini yazdığımızda :

https://localhost:44393/?Name=1234

View'da ilgili kısımda :

1234

sayısını görürüz.

BindProperties :

Örneğin :

  [BindProperties(SupportsGet = true)]
  public class HomeController : Controller
  {
    public string Name { get; set; }

    public IActionResult Index()
    {
      ViewBag.Name = Name;
      return View();
    }
    .
    . 
    . 
    . 
    .

daha sonra url'ye şunu yazdığımızda :

https://localhost:44393/?Name=MustafaSamedYeyin

eğer view'de de aşağıdaki kod varsa

@ViewBag.Name

view'in ilgili yerinde

MustafaSamedYeyin

yazısını görürüz.

 
Share this